COM FUNCIONA EL TECLAT

COM FUNCIONA EL TECLAT
Exercicis de teclejar

Aprendre a escriure amb l'ordinador

TUTORIAL MOVIE MAKER

TUTORIAL MOVIE MAKER
Powe Point

2-Tutorial per fer un vídeo amb Movie Maker

1-Tutorial per fer un vídeo amb Movie Maker

Tutorial Movie Maker Live

1-Tutorial Movie Maker Live

2-Tutorial Movie Maker Live

3-Tutorial Movie Maker Live

4-Tutorial Movie Maker Live

INTRODUCCIÓ POWER POINT

Unitat-4 Power Point

Diseño de una presentación

LES TAULES